Maatregelen mbt Covid-19 door het Schuttersveld

Op 28 september is er weer een persconferentie geweest met aangescherpte regelgeving.

Uiteraard moeten we ons ook in het Schuttersveld houden aan de Corona maatregelen, dit zijn:

 Basisregels

·         Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop !

·         Heb je klachten ? Blijf thuis en laat je testen

·         Ben je 18 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand (uitzondering: tijdens het sporten)

·         Probeer drukte te vermijden

·         Desinfecteer vaak je handen

·         Schud geen handen

 

Regels voor gebruiker

·         Ga thuis, voordat je vertrekt naar de sportaccommodatie, naar het toilet.

·         Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen wachten zoveel mogelijk buiten.

·         Desinfecteer je handen voor en na de sportactiviteit, bij de ingang staat desinfectiemiddel.

·         Volg, indien aangegeven, de looproutes.

·         Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.

·         Op de buitenkant van de kleedruimte staat aangegeven hoeveel personen gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig mogen zijn.

·         Er mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en

          meegenomen naar de sporthal/gymzaal.

·         Gebruikers dienen 5 minuten voor aanvang gebruikstijd omgekleed te zijn.

·         De thuisploeg mag niet gebruik maken van de doucheruimten in het Schuttersveld.

·         De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de zaal te gebruiken materialen en toestellen. Met de daarvoor

          beschikbaar gestelde middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente.

·         Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte/geldende afspraken. In sporthallen zal de beheerder

          daarnaast ook toezicht houden op de naleving van de afspraken.

 

Regels voor de toeschouwer vanaf 29 september 18:00 voor een periode van minimaal 3 weken

·         Er zijn geen toeschouwers meer toegestaan in het Schuttersveld. 

·         De sportkantine in het Schuttersveld is gesloten. 

·         Voor de rijdende ouder geldt dat die niet wordt beschouwd als toeschouwer en daarom wel mag blijven kijken.

Copyright 2018-2021 Heecherop.nl | Ontwerp: webdesignheeg.nl