Maatregelen mbt Covid-19 door Heecherop

Algemeen
Per 1 juli is binnensport weer toegestaan. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Dit geldt dus voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking en de nazit in de kantine. Ook toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

 

Alle hygiëneregels van het RIVM dienen gevolgd te worden, dus:

Ø  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Ø  Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)

Ø  Vermijd drukte

Ø  Was vaak je handen

 

Volleybalvereniging Heecherop hanteert de richtlijnen van het RIVM. Hieronder staan de regels die bij onze vereniging van toepassing zijn:

 Voor leden onder de 18 jaar geldt:

Ø  Kom zoveel mogelijk alleen. Voor ouders/verzorgers die hun kind brengen en ophalen  geldt: betreed het sportcomplex niet, maar wacht buiten.

Ø  Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij een desinfectiepaal.

Ø  Kijk op de deur in welke kleedkamer jouw team hoort te zitten. Beide kleedkamers worden om en om gebruikt zodat we zoveel mogelijk de afstand kunnen bewaren tussen verschillende teams.

Ø  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Ø  Luister naar instructies van de trainer.

Ø  Blijf na de training niet onnodig rondhangen in en rond het sportcomplex.

 
Voor leden boven de 18 jaar geldt:

Ø  Kom zoveel mogelijk alleen.

Ø  Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij een desinfectiepaal.

Ø  Kijk op de deur in welke kleedkamer jouw team hoort te zitten. Beide kleedkamers worden om en om gebruikt zodat we zoveel mogelijk de afstand kunnen bewaren tussen verschillende teams.

Ø  Houd in de kleedkamers 1,5 meter afstand van elkaar.

Ø  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Ø  Luister naar de instructies van de trainer.

Ø  Bij gebruik van de douchevoorziening mogen er 2 personen per keer naar binnen. Beide dienen gebruik te maken van de twee  buitenste douches, zodat de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.

Ø  Blijf na de training niet onnodig rondhangen in en rond het sportcomplex.

 
Voor de trainers geldt:

Ø  Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij een desinfectiepaal.

Ø  Houd er rekening mee dat er gebruik wordt gemaakt van beide kleedkamers.

Ø  Houd 1,5 meter afstand van de spelers.

Ø  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Ø  In de kast liggen desinfectie doekjes, zorg ervoor dat na de training alle gebruikte ballen hiermee gedesinfecteerd worden.

 
Voor alles geldt uiteraard: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Copyright 2018-2021 Heecherop.nl | Ontwerp: webdesignheeg.nl